Nieuws

OSF-versie van de STABU Fabrikanteninformatie d.d. 1 november 2016 is nu te downloaden

STABU heeft de stap genomen om haar Fabrikantgebonden Product Specificaties (FPS) in zowel de nieuwe online specificatiesystematiek STABU Bouwbreed als nu ook in het vertrouwde STABU² beschikbaar te stellen middels het Open Specificatie Formaat (OSF). Hiermee komt STABU tegemoet aan de wens uit de markt en biedt één loket voor fabrikantgebonden productspecificaties.

In 2015 heeft STABU haar Bouwbreed-systematiek op de markt gebracht. Toch blijft er nog vraag naar het aanbieden van fabrikantenspecificaties in de STABU²-systematiek. STABU komt hier nu aan tegemoet door alle FPS’en die in Bouwbreed zijn opgenomen ook aan te bieden in STABU² middels het OSF. Hierdoor zijn deze ook beschikbaar in de STABU²-systematiek, voorzien van de meest recente informatie van de fabrikant èn geënt op de huidige wet- en regelgeving. Meer informatie