Veelgestelde vragen

Wat is Open Specificaties Formaat (OSF)?

Met het Open Specificaties Formaat kunnen zowel specificaties (bijvoorbeeld fabrikant productspecificaties) als projectbestekken worden vastgelegd en uitgewisseld onafhankelijk van de gebruikte classificatie. Het doel van de initiatiefnemers is het definiëren van een open en onafhankelijk uitwisselingsformaat voor bestekken en (product)specificaties onafhankelijk van de gebruikte systematiek en classificatie.


Wie zijn de initiatiefnemers van OSF?

De softwareleveranciers die bestekverwerkende software op de markt brengen (Ibis, DUNCAN Automatisering, De Twee Snoeken en KUBUS), in overleg met leveranciers van productinformatie (NBD, BouwConnect en ZeeBoer) en KOMO. Het initiatief wordt daarnaast gesteund door de Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen, fabrikanten-vereniging FBS, en de ontwikkelaars iPi-services en Systhema.


Waarom een nieuw bestandsformaat?

Er bestond nog geen open en onafhankelijk bestandsformaat voor het vastleggen en uitwisselen van bestekken en specificaties. Net zoals IFC een open bestandsformaat is voor BIM, is OSF dat voor specificaties al dan niet gekoppeld aan BIM. OSF gaat ook verder dan bestaande (niet open) uitwisselformaten zoals SUF: in OSF kunnen ook elementen-bestekken (NL/SfB, NEN2699, enz) en losse specificaties worden vastgelegd. OSF is gebaseerd op XML en daardoor in de toekomst altijd te lezen onafhankelijk van de software.


Is OSF gratis te gebruiken?

Ja, OSF is een open bestandsformaat voor iedereen gratis te gebruiken. Ook software ontwikkelaars kunnen gratis en vrij beschikken over de definitie om deze in te bouwen in hun software.


Is OSF een alternatief voor STABU of BWBRD?

Nee, OSF is geen alternatief voor de STABU systematiek, noch voor BWBRD. Het OSF is eerder aanvullend. Het is ‘slechts’ een open bestandsformaat bedoeld om besteksinformatie uit te wisselen of aan te bieden. Ook STABU bestekken kunnen met OSF uitgewisseld worden. Lees meer over BWBRD


We willen toch één taal spreken? Doorkruist OSF dit?

Zeker willen we één taal spreken en het een sluit het ander niet uit. OSF is slechts een bestandsformaat, geen systematiek. Gebruik van OSF als taal-onafhankelijk en open uitwisselformaat kan nooit de oorzaak zijn van spraakverwarring. Net zomin als gebruik van IFC dat kan zijn bij (OPEN) BIM. De keuze voor de content bepaalt immers de eenduidigheid van informatie en die ligt bij de gebruiker.


Zijn er al catalogi met specificaties in OSF beschikbaar?

Ja, KOMO stelde inmiddels bijna 400 bestekspecificaties op, gebaseerd op haar BRL’en voor producten en processen. De specificaties zijn ontwikkeld in samenwerking met de deskundigen van de certificerende instellingen en vervolgens geactualiseerd en geaccordeerd door KOMO. Voor de beschikbaarheid kijk je op www.komo.nl. Op deze pagina wordt een overzicht bijgehouden van catalogi die beschikbaar zijn.


Kan ik de definitie van OSF downloaden?

Ja dat kan. Het Open Specificaties Formaat (OSF) is een op XML gebaseerd bestandsformaat dat gratis te downloaden, te gebruiken en te implementeren is door zowel eindgebruikers als software ontwikkelaars. Bij de definitie wordt een zogenaamd .xsd bestand meegeleverd en blijft de definitie dicht bij reeds bestaande specificaties waardoor het voor ontwikkelaars gemakkelijk is het formaat te implementeren in hun software. Download de definitie met toelichting en voorbeelden: klik hier 


Kan een fabrikant zijn fps-en via OSF verspreiden?

Ja dat kan. Fabrikanten kunnen hun bestaande fps-en aanbieden in OSF en gratis verspreiden onder bestekschrijvers. Fabrikanten zijn gebaat bij vrije verspreiding van hun informatie dus ondersteuning van OSF is de meest voor de hand liggende keuze nu steeds meer software het ondersteund. Zie ook OSF voor Fabrikanten.


Kunnen kennispartijen gebruik maken van OSF?

Ja, ook kennispartijen kunnen specificaties in OSF leveren aansluitend op bouwbesluit, administratieve stelsels of beoordelingsrichtlijnen.


Kan een fabrikant zijn huidige bestekservice uitbreiden met OSF?

Ja dat kan. Neem hiervoor contact op met de dienstverlener die de bestekservice heeft gebouwd. Zij ondersteunen OSF al in bestekservices: De Twee Snoeken in de BouwConnect bibliotheek en Zeeboer. De NBD en iPi Services werken aan ondersteuning.