Nieuw: Open Specificaties Formaat

EINDHOVEN, 4 juni 2015 – De softwareleveranciers die bestekverwerkende software op de markt brengen (Ibis, DUNCAN Automatisering, De Twee Snoeken en KUBUS), hebben het initiatief genomen om in overleg met leveranciers van productinformatie (NBD, BouwConnect en ZeeBoer) en KOMO, te komen tot een open bestandsformaat voor het uitwisselen van bestekspecificaties. Aanleiding voor het initiatief is de breed in de markt levende behoefte aan meer speelruimte bij het specificeren van gebouwen en het aanbieden van informatie ten behoeve daarvan. Het Open Specificaties Formaat zal zowel de STABU systematiek als andere systematieken ondersteunen.

Met het Open Specificaties Formaat kunnen zowel specificaties (bijvoorbeeld fabrikant productspecificaties) als projectbestekken worden uitgewisseld, onafhankelijk van de gebruikte classificatie. Hiermee wordt het voor iedereen mogelijk om content voor bestekken te ontwikkelen. Leveranciers van productinformatie kunnen productspecificaties gaan leveren die volledig vrij te verspreiden zijn en die te gebruiken zijn in alle bestekverwerkende software. Kennispartijen kunnen specificaties leveren aansluitend op Bouwbesluit, administratieve stelsels of beoordelingsrichtlijnen.

Erik Pijnenburg, directeur van KUBUS: “De initiatief nemende bedrijven willen de markt voor bestekspecificaties openbreken zodat meerdere partijen deze informatie kunnen maken en verspreiden. Ook STABU kan hun informatie in het Open Specificaties Formaat beschikbaar stellen. Daarmee zou Bouwbreed in één klap bruikbaar worden voor alle bestaande bestekverwerkende software.”

Genoemde softwareleveranciers zullen het formaat inbouwen in hun software. De leveranciers van informatie kunnen vervolgens hun data in dat formaat beschikbaar stellen. Om haar deelnemers en gebruikers te faciliteren, wil NBD de Open Specificaties ondersteunen zoals ook andere specificaties op NBD-online worden ondersteund. Ook de BouwConnect Bibliotheek zal haar informatie aanbieden volgens de nieuwe standaard. Paul van Pelt, directeur van De Twee Snoeken: “Onze primaire strategie is om aan te sluiten bij wat de markt vraagt. Het Open Specificaties Formaat biedt ons de ruimte om snel en flexibel op die vraag in te spelen.”

Fabrikanten die productinformatie inclusief bestekservices publiceren kunnen nu onafhankelijk van de gebruikte besteksystematiek de informatie aan bestekschrijvers en andere partijen in het bouwproces leveren. De vereniging voor fabrikantenbelangen FBS is positief over deze ontwikkeling. Roland Sleutjes, directeur Wédéflex Duurzame Daksystemen en bestuurslid FBS: “ Wij zijn blij nu te kunnen kiezen voor een initiatief met een open structuur en format. Hiermee beantwoorden wij aan de vraag van onze opdrachtgevers en bestekschrijvers. Zij willen de vrijheid hebben om naast productspecificaties ook toegevoegde waarde rondom producten over te nemen in hun bestekken en werkomschrijvingen. Daarnaast sluit het aan op nieuwe methodes van specificeren binnen het BIM-proces.”

KOMO is inmiddels gestart met de ontwikkeling van een catalogus voor specificaties verwijzend naar de gemoderniseerde BRL’s. Ton Jans directeur van KOMO: “De producenten, de uitvoerende bouw- en de installatiesector hebben veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van de technische specificaties en kwaliteitstandaarden. Deze zijn vastgelegd in KOMO beoordelingsrichtlijnen (BRL-en) en kwaliteitsverklaringen, die van grote waarde zijn gebleken voor marktpartijen om de gewenste kwaliteit vast te leggen in bestekken. KOMO is dan ook verheugd met dit initiatief en zal ervoor zorgdragen dat zowel de volledig private BRL-en als de BRL-en ten behoeve van een erkende Bouwbesluit- of Besluit Bodemkwaliteit aansluiting, in dit open bestandsformaat beschikbaar komen. “

De BNB, Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen, reageert in de persoon van voorzitter Teus Schimmel:“Er gebeurt dit jaar veel dat ons vak raakt. ‘Open Specificaties’ is een ontwikkeling die past bij deze tijd.”

Gevraagd om een reactie geeft STABU aan het initiatief van Open Specificaties een interessante en positieve ontwikkeling te vinden. Ze beraden zich nog over de wijze waarop ze de Open Specificaties gaan ondersteunen vanuit Bouwbreed. Het Open Specificaties Formaat zal te zijner tijd worden ondergebracht bij een onafhankelijke partij zoals het Loket Open Standaarden of Building Smart.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s